EN NYTTIG OG AVSLØRENDE DEBATT

Sai-bevegelsens angrep på DRs dokumentaren Forført, svaret m.m.

Etter den første visningen av den avslørende dokumentæren 'Forført', som handlet bl. a. om Sai Babas sexualmishandling av unge menn og en mindreårig hvor tre ofrer stod frem og fortalte deres historier, skrev den forhenværende journalisten Kirsten Pruzan Mikkelsen en artikkel mot DR og en tidligere kollega, Øjvind Kyrø. Av hensyn til copyright, oppsummeres denne artikkelen her av forfatteren Robert Priddy, som også kommenterer saken utifra grundig erfaring gjennom to årtier som tidligere Sai Baba tilhenger.

Kirsten Pruzan Mikkelsen  (heretter KPM) skrev ’Forført av DR’ i  "Journalisten" - en halvmånedlig journal for danske journalister, der hun angriper Kyrø for dårlig presseetikk ved å ha fordreid sannheten for å manipulere tv-seere o.s.v. i Dansk Radios tv-program Forført om Sai Baba (heretter Sai Baba) som ble vist to ganger i mars 2002 (deretter en gang til i august)

Jeg mener å forstå svært godt dilemmaet til Sai-tilhengere som nå for tiden konfronteres med flere og flere bevis på at Sai Baba ikke er alt det han gir seg ut for å være.  Jeg sympatiserer med deres situasjon, de som ikke kan befrie seg fra troen på at Sai Baba er Gud, Avataren, Frelseren, Faren til Jesus o.s.v. Jeg levde lenge stort sett i den troen selv (ca. 16 år), og jeg innrømmer gjerne at jeg også opplevde mange helt ekstraordinære ting hos ham, inkl. noen helt utvilsomme manifesteringer - f. eks. øyeblikkelig tilsynekomst av ting fra intet i Sai Babas åpne hånd - og ikke minst fjern materialiseringer, bl. a. i mitt eget hjem.  

Jeg skjønner mye om hvordan slike som KPM og de fleste andre som fortsatt er med i Sai-organisasjonen lever og tenker, og hvor enormt vanskelig det er å begynne å tenke at en selv også kan ha blitt lurt. Jeg vet mye om prosessen som foregår hos guruer og deres tilhengere, og om de meget subtile århundre-gamle psykologiske innsikter - og ikke minst nokså utrolige paranormale krefter - som brukes.  Men etter mange år som fulltids-tilhenger, ble jeg så å si tvunget til å revurdere nesten alt det jeg trodde om Sai Baba - ikke minst pga. informasjoner jeg fikk fra innsiden av den berømte tidligere avismannen V.K. Narasimhan (redaktøren av Babas månedlige journal). Men det tok meg hele fem år fra jeg fikk vite noen svært uhyggelige fakta inntil jeg fant ut av det hele tilstrekkelig nok til å nå mitt nåværende standpunkt mot Sai Baba, hans organisasjon, og bevegelsen rundt ham. Når de som er blitt bedratt av Sai Baba går ut for å forsvare ham, kjenner jeg det nå som min moralske plikt å svare helt åpent og uten hemninger, selv om inneholdet blir meget ubehagelig å lese for Sai tilhengere  (de som tør å lese noe kritisk). Representantene for Sai organisasjone, som KPM jo også er, har vist seg ikke å være villig til normal samtale eller noen form for åpen debatt, derfor må det sterkere krutt til enn det som ellers ville ønskelig fra min side. Jeg vurderer at det er til det beste - ikke minst for å informere og bidra til å beskytte allmennheten.  

KPM er medlem av Sai-organisasjonen i Danmark, og tydeligvis også preget av  troen på Sai Baba. I sin artikkel, hevder hun det samme som sies og gjentas i bok etter bok om at Sai Baba lever og arbeider uselvisk for andre 365 dager i året.  Men ingen vet helt hva Sai Baba gjør med mye av sin tid. Hva er hans arbeid egentlig? Er det så uselvisk og hardt å gå rundt i en halvtime to ganger daglig for å bli beundret, å sitte i biler for å kjøre her og der, å gi intervjuer der han skryter av seg selv, sjarmerer alle han kan og gjentar de samme tingene i tale etter tale, som han tydeligvis elsker å holde? Jeg ville tro at de som jobber gratis i kjøkkener og kantinene, accommodation office og som er 'sweepers' og 'kulier' gjerne ville hatt Sai Babas livsstil, eller hva? Men Sai Baba er nok ikke tilgjengelig 365 dager i året heller, og han kan bare sees en brøkdel av tiden på de fleste dagene allikevel, fordi han er i sine rom i meget lange perioder også (mens mengder av folk venter i timesvis minst to ganger daglig for å se ham). Slik er en nøytral beskrivelse, uten forherligende tolkninger utifra forutsetningen at han er Gud selv.  

KPM anklager journalisten Øjvind Kyrø for ikke å ha prøvd å oppnå kontakt med Sai Baba mens han var en ukes tid i Puttaparthi utenfor Sai Babas ashram for å lage en TV dokumentar. Sammen med sin kameramann ble han nektet adgang til ashramet, til tross for at han var blitt fortalt i Danmark at han var invitert, og at 'det røde teppet er lagt ut for deg...'   I det hele tatt er det dyrt å oppnå kontakt med Sai Baba, enten må en å sitte stille som en dukke i endeløse timer bare for å se Sai Baba på avstand og som oftest vente i månedsvis eller årevis for en samtale, eller så må en donere svære summer med penger! DET virker! Jeg kjenner flere av utlendingene som sitter på verandaen som har bidratt med klekkelige summer med penger til Sai Baba. Dette bevitnes uavhengig av en tidl. fremtredende represant for Sai Baba. en australske sentral-koordinator i organisasjonen, Terry Gallagher. Han skrev et brev om sin desillusjonering med Sai Baba når han tilfeldigvis så ham miste små  'vibuthikapsler' på gulvet rett foran ham og når han senere fikk bekreftet at pedofilianklagene var sanne.   KPM har tydeligvis vist en video av filmen 'Forført' til andre VIP tilhengere siden hun beretter om at de mente at den var et 'skoleeksempel på manipulerende TV'. Hun må ha oversatt for dem, og en kan tenke seg hvordan hun fremsatte innholdet, med de skitne anklagene mot Conny Larsson, Jed Geyerhahn o.s.v. som hun presterer i sin artikkel. En manipulering av sannhet er det hun selv driver med (i godt selskap med ledelsen i den dansk Sai Baba-bevegelsen)! KPM er vel gift med den priviligerte amatør postsokratiske filosof Pruzan (forfjamset over hva sannhet er), som har donert en meget god slump til Sai Baba, bl. a. med verandaplassen som belønning. Sai Baba holder seg nok godt informert om hvem det lønner seg å gi intervju til, såsom journalister som vil støtte ham (og hvem som ville være en risiko). V.K. Narasimhan fortalte meg hvordan Sai Baba som oftest spurte sine nære folk om noe nytt var skjedd, og ofte spurte om hvem som var kommet til ashramet! (Ganske mange personlige informasjoner må jo alltid skrives oppgis skriftelig til ashramet før en får plass.)  

KPM og sine er nok svært skuffet over at noen med et annet syn enn deres har kunnet komme til orde på dansk TV, (som de selv har gjort ved flere tildigere anledninger helt uhemmet) fordi hun forbløffes over at noen kan få lov til å opptre anonymt. Det er en vanlig praksis på TV å skujle identitet til personer som kan være utsatt for store ubehagligheter. Selv siterer hun flere anonyme personer -  noen leger og 'en venn' av en av ofrene! KPM snakker om mangel på bevis, men ofrene og deres uttalelser er jo selve beviset! Hva mer ønsker hun, et skjult kameraopptak av Sai Baba i gang med seksuelle overgrep? 

Hun liker ikke at TV fungerer som 'en ny slags folkedomstol' uten at forsvarere er tilstede. Men bevare meg vel, har hun oversett at hennes egen mann var jo i programmet som talsmann for Sai Baba! Likevel ville lederen for Sai-organisasjonen i Danmark ikke forsvare noe! Thorbjørn Meyer ble invitert til å stille opp i programmet for å fremme sitt syn, men avviste dette uten videre. Bare når skaden mot hele Sai-bevegelsen var skjedd, ble presset stort nok på ham til å gi intervju på TV-nyhetene. Det er nok synd for henne at TV kan grave og avsløre, men slik er jo vårt demokrati - i motsetning til i Sai-organisasjonen. Der forties folk med andre oppfatninger enn ledelsen eller syn på Sai Baba som avviker fra det rådende, og etterhvert utestenges de! Slike holdninger kom til syne også i hennes artikkel. Siden Sai-ledelsens tre forsøk på å stoppe og/eller sensurere programmet ble tilbakevist i rettsalen (plus et brev med 'hemmeligstemplet' dokument fra Meyer for å påvirke ledelsen i DR), klager Sai lederne over at pressen spiller sin rolle med å forsøke å gi ordet til dem som vil avsløre kriminelle handlinger som holdes strengt hemmelige og som ikke blir undersøkt. Bevis vil ikke engang Indias Baba-styrt rettssystem ta imot!  Som kjent er  pressefrihet er en av grunnpilarene  i demokrati, men alt dette står i grell motsetning til Sai-bevegelsens teori og praksis! 

KPM skriver: "Fra lægehold har jeg fået kendskab til sygelige projektioner hos to af de tre såkaldte "vidner", som påstår, at den nu 76-årige Sai Baba har forulempet dem seksuelt." Her ser vi et relativt lite eksempel på hvordan Sai-organisasjonen setter i gang pur ryktespredning, noe som er tilsiktet å skade personene som har stått frem, deres renommé og virke. Er dette god eller forsvarlig journalisme etter Mikkelsens oppfatning? Hvilke to av de tre anklager hun for sykelige projeksjoner, eller tør hun ikke si det? Hvem er disse legene og hva er deres legitimitet? Det er udokumentert og skandale-myntet misbilligelse av andre mennesker som Pruzan Mikkelsen driver med her, og en særlig ussel form for det mot ellers forsvarsløse ofre for seksualmisbruk.  

Videre skriver KPM: "Jeg har også talt med en mangeårig ven til det svenske "tv-vidne"; han afviser svenskerens påstande som det pure opspind." Hvem er vennen din? Det har vi krav på å få vite. Eller vil vedk. helst  holde seg godt skjult under en sten?

KPM sier at lærere og elever på alle trinn kategorisk har avvist overfor henne at Sai Baba er ondskapsfull og løgnaktig. Prinsipiellt var det som å ha spurt en russer i Stalintiden om `Onkel Joe`, uten sammenligning forøvrig. Altfor mye står på spill for studentene, deres studieplasser, karriereutsikter, forholdet til Sai-svermende foreldre, og ikke minst, deres liv! Hele India vet at eksstudenter er blitt drept i Sai Babas soverom! Det var jo en modig student som ba David Bailey om å ta opp saken deres. Han må ha vært en meget tillitvekkende person, ikke bare kjent som en selvutslettende håndtlanger for Sai Baba. Studentene følger nok meget nøye med hvem som er hvem blant vesterlandske VIP-personer! De lever i et samfunn hvor det er maktpåliggende å være årvaken i forhold til andre! Også Sai Babas offer, Sam Young, pluss Tal Brooke og flere andre, har hørt samme Sai Baba pedofili historier fra studentene i ulike sammenheng. Hvordan kan det ha seg? Studenter som er blitt systematisk misbrukt av Sai Baba har gått ut på internett med en hjerteskjærende beretning om hvorfor ingen kan annet enn benekte sannheten. Navn til over 150 eksstudenter står under dette på websiden Quick Topic!  

KPM fremhever at - i motsetning til Kyrø, har hun vært gjest i intervju med Sai Baba og derfor vet hun at ingenting kan skje i det lille private intervjurommet,  fordi alle i forrommet vil kunne vite det. Sexhandlingene vil 'simpelthen ikke kunne finne sted'.  KPM har tydeligvis ikke studert hva Conny Larsson sier på videoen, når det var så åpenbart hva som skjedde i det private rommet med en svensk gutt! Det var vel bak gardinen som Baba trekker for når han går inn. Men KPM  har ikke vært observant nok! Det finnes også  solide to-delte tredører til de lille intervjurommet! I likhet med Mikkelsen, har jeg vært gjest flere ganger - i mitt tilfelle i flere av Babas private intervjurom, og jeg kan fortelle at han lukker døren der når han vil, bl. a. når unge menn jeg kjenner har vært inne hos ham i lange perioder! Det har jeg opplevd flere ganger, ikke minst når en helt annen ung svensk gutt enn han som omtales av Conny  fikk mange lange private sesjoner med Sai Baba i det lille rommet! (Denne svensken har forlatt Sai Baba forlengst).  

KPM har rett i at de 20 anmeldelser til det indiske forbundspoliti mot Sai Baba for seksuelt misbruk levert av Sai Babas tidligere sikkerhetsvakt, Hr. Hari Sampath (Chicago), ble avvist av retten i mai 2001, og at Sai Baba ikke har noen dom mot seg. Alle disse 20 `affadavits` eksisterer fortsatt, og de ble tatt under ed fra de 'forførte' unge menn og attpåtil ble avvist pga. en teknisk begrunnelse av rettssystemet da Sai Baba beundrer Anand fortsatt var sjefen for hele justissystemet i India. Minst 150 dommere i Indias rettssystem er Sai-tilhengere, og flere saker mot Sai Baba er blitt behandlet uten de mest grunnlegende juridisk rettferdighet! En mer gjennomkorrumpert politi og justissystem som Indias skal en lete lenge etter!  

KPM har, som så mange andre, førstehåndekjennskap til Sai Baba materialiseringer. Det har jeg også, mange ganger gjennom de siste 18 år. Minst en gang var det absolutt ingen mulighet for fup, men jeg må tilføye at i alle andre tilfellene, så jeg aldri nøye etter om det var fup. Det er ikke så lett å oppdage, selv når en på forhånd vet man at det er fup hos en magiker. Men en kjent eks-Sentral Koordinator i Sai Baba Organisasjonen, Terry Gallagher, har publisert sin historie på Internet, satt på verandaen en dag når Sai Baba mistet to små 'erter' med vibuti foran ham, og så meget bekymret ut. Dessuten har den nåværende leder for det lille som er igjen av Oslo Sai-gruppen også opplevd fup under det ene intervjuet som han fikk!  

KPM mener at Sai Baba er blitt undersøkt kritisk av Prof. Erlendur Haraldsson gjennom mange år. Haraldsson var for en stund siden på besøk hos meg. Noe kritisk har han vært m.h.t. Sai Babas materialiseringer og andre mirakler, ja, men han har måttet danne seg en oppfatning uten noen form for vitenskapelig kontroll, fordi Sai Baba nektet dette, og fordi Haraldsson simpelthen måtte gi opp når Bhagavantam fortalte ham at, om han insisterte, ville Sai Baba sikkert ikke se ham eller snakke til ham igjen. Det eneste Haraldsson har fremholdt i sum er at, etter hans oppfatning, har han ikke funnet bevis for at Sai Baba driver med juks! Såsnart Haraldsson fikk studere Swami Premananda under vitenskapelig kontroll ble han avslørt! Likedan Gayatri Swami! Dessuten er det aller meste av hans basismateriale annenhånds beretninger. Han og jeg er enige at den berømte videoen med en påstått juks med materialisering av en gyllen halsbånd, ikke gir sikre holdepunkter for hverken det ene eller det andre, motsatte standpunkt i saken. Haraldsson går ikke lenger enn det i sin artikkel om denne videoen. Men det Haraldsson klarte å undersøke meget grundig, var den påståtte gjenoppliving av Walter Cowan fra døden og han har fullstendig tilbakevist Sai Babas påstand om at Cowan hadde vært død og Elsie Cowans og Hislops mening om at en lege hadde skrevet en dødsattest. Legen og andre involverte kilder benektet dette på det bestemte! Hadde KPM lagt merke til at Haraldsson  i sin bok skrev bare om to adskilte tilfeller av påstander (i 70-årene) som han fikk høre om Sai Babas kjente homosexuell legning og virksomhet, ville hun vel ikke ha vært så ivrig å bruke ham som ekspert! Om hun kjente Haraldssons syn på Sai Babas personlighet og mange ekstravagante uttalelser, ville hun heller ikke ønske å dra ham inn i debatten.    

KPM viser tydelig hvordan hun vurderer storheten i en person når hun skriver om Sai Baba som om han var anerkjent som 'de seneste århundreders største åndelige lærer' og at dette kommer av at han har minst 30 millioner tilhengere i mere enn 180 land!  Kvantitet er det som teller, ikke kvalitet! Hun kan nok ikke så mye om åndelige lærerers kvalitet, bare titt på de store kjente som Ramakrishna, Vivekananda, Dayananda, Shivananda, Aurobindo, Prabhananda, Nisargadatta, Brunton m. fl. De viser hvor mye dypere, klarere og konsistent de er. Og dette var bare innen den indiske åndelige krets.  Sai-bevegelsen (anført av storskryteren Sai Baba) benytter følgende metode for å anslå antall tilhengere: 'Tenk på et tall! Tidoble det. Avrund til det som passer!'  Milliontallene er tatt HELT ut av luften, og av hvem? Sai Baba! Dette er jeg blitt forsikret om gjennom mange eksempler av ingen ringere enn V. K. Narasimhan, som oversatte til engelsk ved mange Sai Baba-intervjuer med kjente personer. Enhver som ser på folkemengden vet at den har aldri engang har nådd en halv million selv på de 'største' fødselsdagene. Antall  som er mer el. mindre 'tilhengere' er kanskje nærmere en til to millioner i hele verden. En lang rekke av de påståtte 137 land i 1995 kunne ikke engang oppdrive en eneste person for å bære landets flagg i paraden på 70årsdagen!  Alt dette har jeg dokumentert på http:www.exbaba.com  

KPM savnet at Kyrø kalte Sai Babas ganske avanserte sykehus 'private' og ikke nevnte at fattige behandles gratis der. Som alt annet i Sai Babas 'verden', er det hele skjult for offentligheten. Sykehusene ER private, og utvelgelsen av pasienter foregår i en hemmelig komité, der Sai Baba kan belønne hvem han vil med behandling (fattige landsbyfolk, men også vanlig Sai-troende, inkl. utlendinger, og evt. kjentfolk han vil belønne).  Siden statistikk i Sai-bevegelsen er såpass upålitelig og massivt overdrevet etter min erfaring, er det vanskelig å stole på tallene som oppgis om fattige som angivelig behandles, eller noe annet. Jeg kjenner til at noen fattige i Puttaparthi ikke tør å gå i nærheten av sykehusene. KPM påpekte at Sai Baba iverksatte et vannforsynings-prosjekt for et nokså  stort område rundt Puttaparthi. Prosjektet finnes, men det ble aldri ordentlig ferdig fordi Sai Baba ville ha den klar til åpning på sin 70-årsdag!  Det fungerer ikke slik som beskrevet i Sai Baba propaganda-litteratur og ble etterhvert overlatt til myndighetene.  

Pengene til vannprosjektet, sa KPM, ble administrert av et uavhengig, almennyttig fond. Men det er bare det at overhodet ingen utenforstående har mulighet til å få innsyn i fondet! Bortsett fra to biler til Sai Babas bruk, sier KPM at han eier intet. Dette er jo bare en formalitet, fordi ingen kan mene at han er en fattigmann, vel? Fordi han disponerer massive pengesummer, pluss svært forseggjorte leiligheter i all ashramene, samt i flere andre steder, såsom Muddenahalli, der en stort  tempel lik Prashanthi er bygget til ham med luksuriøst leilighetskompleks (som jeg faktisk har fått inspisere). Han får nok mer enn alt han trenger eller ønsker. Ikke bare har jeg sett ham i minst ti forskjellige meget kostbare biler, men han har iblant hatt flere til disposisjon av gangen, men nå kjører han i skuddsikre og bombesikre biler. Dessuten,  setter han selv sin underskrift på hver eneste sjekk som kommer til fondene hans! Hans fetter (dengang sjef i State Bank of India, Puttaparthi) viste meg engang en meget svær bunke med sjekker som han bladde gjennom for meg. Som ha sa, hadde hver sjekk Sathya Sai Babas kjente signatur. Sai Baba spurte meg faktisk spesiellt i et privatintervju - og han var meget ivrig - om hvor mye penger jeg ville donere!  

Tls slutt hevder KPM at DR forførte den danske reisegruppen ved å ha intervjuet dem på falske premisser og godkjente et villedende program med uhyrlige beskyldninger.  Men virkelig forført er tross alt alle de stakkere som har hodet så dypt i sanden at til og med ørene er dekket for at de ikke skal se eller høre 'uhyrlige fakta'.  Det er en svært alvorlig sak, å påstå å ha fått opplysninger om pasienter fra anonymt legehold!  Om det gjaldt et profesjonelt lege-pasient forhold til disse ofrene, ville vedk. lege har begått en straffbar brudd på sitt taushetsløfte. Eller var det en Sai-troende lege som dannet seg en generell amatørpsykologisk mening på personlig basis, uten å ha personlig kjennskap som lege til dem han uttaler seg om? Jeg vet ikke hva som er verst - en lege som ikke overholder taushetsplikten i forhold til sine pasienter eller en lege som uttaler seg om noen som om de var hans pasienter, men ikke er det! Ikke rart at vedk. vil være anonym!  

Jeg er meget forundret over at Sathya Sai-organisasjonen i Danmark, som kanskje har godkjente ditt innlegg, kan ha tillatt at slike ting ble skrevet. Jeg ville anta at det får følger. Uansett, skylder du oss en offentlig forklaring på hvem som fremsatte slike påstander mot hvem. Du kan kanskje motivere personen ved å påpeke at han kan enten skjule seg i sitt hull, eller står frem og sier det han har å si i full offentlighet.  (av Robert Priddy)


FRA AVSLØRING TIL SLØRING
(Svar på KPM's angrep)

Øjvind Kyrø - journalist

Kirsten Pruzan Mikkelsen, min gode kollega dengang i firserne på Weekendavisen, har fået nyt job som pressemedarbejder for Sai Baba, en halvanden meter høj mand i det sydlige Indien, som siger, at han er Gud. Og det er jo en fornem arbejdsgiver at få.

Men selv om Kirsten stadig titulerer sig "journalist", må det konstateres, at hun har skiftet metier; fra afsløring til sløring.

Hun fremfører i bladet her en række påstande, som gentagne gange er tilbagevist af DR, men argumenter er øjensynligt ikke længere noget, hun respekterer. Den eneste nye påstand, hun fremkommer med er, at de afsløringer af taskenspilleri i DR-dokumentar-udsendelsen "Forført", der handlede om hendes Gud, er forkerte, fordi hun selv har set Sai Baba "på allernærmeste hånd" materialisere ting og sager.

Herudover trækker hun en ekspert frem i manegen, og nyd citatetet: "Sai Baba er kritisk studeret gennem mange år af professor i psykologi ved Reykjaviks Universitet, Erlandur Haraldson. Bogen med hans videnskabelige undersøgelser, "Miracles are my visiting card," er udkommet på mange sprog. Professor Haraldson sagde i et interview i Berlingske Tidende den 15.11.97: "En prisbelønnet tryllekunstner, som kom til Puttaparthi, måtte hurtigt indrømme, at det, der dér foregik, ikke havde noget som helst med tryllekunst at gøre.""

 Gæt, hvem der skrev artiklen? Kollega Kirsten. Og hvad står der om videnskabsmandens fund? "Vi fik nogle møder med Sai Baba og prøvede at overtale ham til at medvirke i en række forsøg. Hvis han virkelig kunne alt det, folk fortalte, tydede det på helt ekstraordinære evner, som overskrider vores forståelse for universets sammenhæng og alle naturlove," understreger Erlandur Haraldson. Sai Baba var meget imødekommende og lod os overvære, hvordan han på forbavsende vis skabte genstande til veje ud af den blå luft. Eksempelvis giver han ofte medaljoner eller ringe til nogle af dem, han inviterer indenfor til samtale. Det var ofte imponerende, men det meste var den slags, som tryllekunstnere også kan..... Sai Baba afslog alle anmodninger om at medvirke i laboratorieforsøg hos os eller ved universitetet i Bangalore."

Når Kirsten Pruzan Mikkelsen end ikke magter at citere det væsentlige i sine egne artikler, bliver jeg bekymret. Og endnu mere når hun fører sig frem med udokumenterede påstande som: "Fra lægehold har jeg fået kendskab til sygelige projektioner hos to af de tre såkaldte "vidner", som påstår, at den nu 76-årige Sai Baba har forulempet dem seksuelt."

Den eneste "dokumentation", Sai Babas pressemedarbejder har fremvist overfor DR, er en skrivelse fra en læge, der var blevet fyret på et svensk behandlingshjem af forstanderen Conny Larson. Conny Larson fremstod i tv-udsendelsen som en af de to svenske ledere af Sai Baba-bevægelsen, der begge var blevet modstandere på grund af de seksuelle overgreb. Og det absurde var, anførte Larson i udsendelsen, at han og de andre fyre, som anklagede Sai Baba for sex-overgreb, nu selv blev stemplet af Babas tro disciple som pædofile.

Og det var just det, der var Kirsten Pruzan Mikkelsens ærinde. Det viste sig, at lægen, der bor i parforhold med en Sai Baba-tilhænger, havde klaget over sin fyring til kommune og amt. Klagen indeholdt i øvrigt ingen anklager om pædofili, og begge instanser havde undersøgt klagen og tilbagevist den.

Men Kirsten fortsætter ufortrødent med sine påstande, der ikke blever bedre af at blive gentaget.


En oppsummering av innholdet i Kirsten Pruzan Mikkelsens neste svar artikkel
'Dokumentar Uden Dokumentasjon'

Selve artikkelen fra den danske pressejournalen Journalisten (Nr. 7) gjengis ikke her p.g.a. forfatterens copyright. Der skrev Kirsten Pruzan Mikkelsen (KPM) et svar til Øjvind Kyrø, som oppsummeres her (og kommenteres i blå i parantes av Robert Priddy).

KPM anklager Kyrø for å trikse ved å rette blikket mot henne og "en svensk lege" (hvis navn hun ikke gir!). Selv gjengir hun denne legens mening at "hovedvitnet mod Sai Baba" i DK-filmen Forført "selv er pedofil". Hun knytter denne uttalelse i neste setning tett til Conny Larssons navn. (KPM forklarer ikke logikken i dette, dvs hvordan en anklagers påståtte sekusualitet skulle ha noe med det anklagedes handlinger å gjøre).

KPM harsellerer med at Kyrø skal ha gitt henne "et nyt job" og at hans fantasi løper avsted med ham fordi han skal ha utnevnt henne til "Sai Babas pressemedarbeider". (I virkeligheten fungere hun i en slik rolle, men Kyrø forklarer sitt grunnlag nærmere nedenfor).

Hun påpeker riktignok at Kyrø ikke kjenner til Sai Baba, i motsetning til henne, som er grunnen til at hun klager over filmen på DR. (Hun er forsiktig med å skrive "kjenner til" - ikke "kjenner". Men Kyrø kjenner nok også til Sai Baba - om enn fra en annen vinkel - ved at han har som journalist undersøkt fakta om ham fra et uavhengigt standpunkt. Imidlertid, jeg har kjent Sai Baba, mye lengere og minst like mye på personlig basis som KPM, og dessuten har jeg undersøkt faktaene om ham (også om hans sosiale arbeid og ashramer) svært grundig og kontinuerlig gjennom 20 år, noe som KPM og hennes mann Peter Pruzan definitivt ikke har gjort! Jeg kan trygt motsi Mikkelsen på nesten enhver punkt hun har skrevet om Sai Baba).

KPM mener at Sai Babas lære er grunnen til at "mindst 30 millioner mennesker verden over interesserer sig for ham. Men det fik seerne ikke et ord at vide om." (Disse tallene er grepet ut av luften, ikke minst av Sai Baba selv! Det finnes ikke det tynneste dokumentarbar grunnlag for noe slikt tall - ikke engang for mer en noen få millioner gjennom mange år - de fleste lokale Indere. Dette har jeg også begrunnet og dokumentert - klikk her).

KPM kalle programmet for en "skandaliserende propagandaudsendelse, hvis hensigt og hvis lige ikke er set i Europa siden 30erne." (Her sparer hun ikke på kruttet hentydningen til Nazisme er latterlig, noe som neppe kan forklares annet enn utifra den rene hjernevask hun er blitt utsatt for. Jeg kjenner den godt selv, forresten, og den er ofte meget subtil og er svært vanskelig å frigjøre seg fra!)

KPM hevdet at de 20 edsvorne anmeldelsene mot Sai Baba for sektrakassering ble avvist av den indiske Højesteret den 8.5.2001. (Men de ble henvist til en annen rettsinstans. Hovedaktærene i saken venter på de riktige indre politiske og juridiske forhold før saken blir gjenopptatt.)
"Meget kan man sige om Indien, men rettssystemet, som er efter britisk model, har gennem årtier bevist sin uafhængighed.", skrev Mikkelsen. (Dette er en svært uvitende persons mening, en grov fortegnelse av sannheten, som enhver som kjenner India vet. Korrupsjon er utbredt gjennom hele India, inkl. det legale systemet, hvis praksis er mange grader mindre hederlig enn briternes klasse-basert justis (Jeg uttaler dette som briter, og en som har dyrket kjennskap til India fra barndommen). Indiske dommerne utgjør nærmest en høykaste klubb - 'the brown sahibs'. Høyesterettsdommeren Anand som avviste anmeldelsen fra den indiske høyesteretten mot Sai Baba, har vært en kjent Sai Baba tilhenger i årtier. Bl. a. derfor har ingen av de meget veldokumenterte sakene some er blitt fremmet mot Sai Baba i årenes løp - ikke minst av B. Premanand - kunnet vinne helt frem.

Med riktighet skrev KPM at DR-dokumentæren om Sai Baba forårsaket en lokal hets mot et planlagt "internationalt undervisningsakademi"på Arresødal i Frederiksværk. (Som kjent, har Sai Baba tilhengerne i Danmark - etter lange anstrengelser og trusler om rettsaker o.s.v. - måttet trekke seg fra hele prosjektet p.g.a. massivt motstand. Lederen der hevdet siden at Sai Baba selv bestemte at det ikke skulle bli en slik skole i Danmark!!)

Forøvrigt mener KPM til slutt at DR er forpliktet moralsk til å bringe et nytt "objektivt program" om Sai Baba. (Jeg kan levende forestille meg hvor lite objektivt noen program omSai Baba ville være dersom Fru Mikkelsen eller andre Sai Baba tilhengere i Danmark fikk holde frem! Mens Kyrøs film !


Svar til K.P. Mikkelsen fra Øjvind Kyro:-

EN HOB AV VÅS

Øjvind Kyrø - journalist

Det er imponerende, hvor meget vås Kirsten Pruzan Mikkelsen (KPM) når at få hobet sammen på så få linjer.

For det første vil hun ikke stå ved sit nye arbejde: "Kyrø giver mig nyt job og udnævner mig til Sai Babas pressemedarbejder. Her løber hans fantasi af med ham," skriver hun. Jeg har sandelig ikke fantasi til at forestille mig noget som helst om KPM, men når chefen for Sai Baba i Danmark, lektor Thorbjörn Meyer, oplyser mig herom i en telefonsamtale, må jeg jo tro på det. Jeg har det endog på bånd.

Desuden optrådte KPM som en særdeles energisk pressemedarbejder, da hun uden invitation troppede op til det interview, jeg havde aftalt med hendes mand, som skulle kommentere anklagerne om, at Sai Baba er en pædofil tryllekunstner. Hendes mand, professor Peter Pruzan, har gennem mange år været tilhænger af Sai Baba, og han fik under interviewet forbud af KPM mod at svare på flere af mine spørgsmål. Dette intermezzo findes også på bånd. Så både af navn og af gavn har jeg oplevet KPM som pressemedarbejder for Sai Baba.

KPM skriver også: "Kyrø kalder Sai Baba for min gud, men jeg er ganske almindeligt medlem af folkekirken. Min reaktion på tv-udsendelsen skyldes en dyb indignation over, at man i Danmark kan sende en skandaliserende propagandaudsendelse, hvis hensigt og hvis lige ikke er set i Europa siden 30erne." Udover den injurierende sammenligning, som ikke klæder KPM, vil jeg oplyse hende om, at man ikke både kan være medlem af folkekirken og det statsanerkendte trossamfund Sai Baba. Det siger kirkeministeren selv, men desværre fik jeg ikke plads til denne bemærkning i udsendelsen.

KPM har også forud for udsendelsen været aktiv med at forsøge at stemple en af de mænd, der står frem og fortæller om de seksuelle overgreb, Sai Baba har udsat ham for, for selv at være pædofil. Conny Larson hedder han og var gennem mange år en af de to øverste ledere af Sai Baba-organisationen i Sverige. KPM fremsendte en erklæring fra en læge, der havde været ansat på Larsons behandlingshjem, men som Larson havde fyret. Efter afskedigelsen havde lægen klaget over Larson til kommune og amt. Ikke et eneste af de mange klagepunkter, lægen fremførte, handlede om anklager for pædofili. Men nu, et par år senere, fremkommer lægen med disse påstande, takket være en opfordring fra lederen af Sai Baba i Danmark, Thorbjörn Meyer. Og af Meyers pressemedarbejder, KPM, fik jeg således erklæringen i hænde. Lægen bor - ikke uinteressant - sammen med en tro tilhænger af Sai Baba. I modsætning til KPM har jeg undersøgt lægens klagesag, der blev afvist af såvel kommune som amt.

I sit forsøg på at renvaske sig selv og Sai Baba mere end antyder KPM, at det er mig, der står bag de anklager, som er indgivet til de indiske myndigheder mod Sai Baba. Hun skriver, at anmeldelserne "blev fremsendt samlet den 12. marts 2001, hvor Kyrø havde påbegyndt forberedelserne til udsendelsen. Alle var fremsendt af en og samme mand, nemlig Kyrøs kontakt, inderen Hari Sampath, som er bosat i Chicago og bagmand for et internet-netværk mod Sai Baba."

Endnu engang fører KPM påstande i felten. Før den grupperejse til Sai Baba, jeg i juli sidste år deltog i, havde jeg ikke talt med en eneste sjæl, der var blevet seksuelt forulempet af Sai Baba. Det var først bagefter, sidst i august, at jeg fik kontakt med Hari Sampath, som koordinerer anstrengelserne for at få det indiske retsvæsen til at tage anmeldelserne mod Sai Baba seriøst.

Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt, hvordan KPM beflitter sig på at vende det blinde øje til og fokuserer på udenomsværker i stedet for at undersøge substansen i sagen: Er Sai Baba en pædofil tryllekunstner? KPM har ovenikøbet de bedste muligheder: "fordi jeg - i modsætning til Øjvind Kyrø - kender til Sai Baba, hans enestående sociale arbejde og forholdene i hans ashram i Sydindien." Igen forsøger KPM at trylle med ordene ved at antyde, at jeg havde fordomme mod Sai Baba, da jeg i juli med cheffotograf Jørgen Palmer besøgte Sai Babas hovedkvarter. Sagen er, at vi straks efter ankomsten ikke fik lov af Sai Babas pressechef til at filme i ashramen, selv om vi forud havde fået løfte om, at "den røde løber er rullet ud for DR".

Tilbake til hovedsiden