Hvordan blir man trukket inn i Saibevegelsen?

Det fins mange attraktive trekk ved Sai Baba og bevegelsen:
1) En kan lese hundrevis av bøker av personlige opplevelser med Sai Baba (såsom både Conny og jeg også har tidligere begått)
2) En kan reise til det eksotiske India og oppleve en åndelig-orientert kultur som er ikke-turistifisert og some er meget mer levende og mystisk enn det som finnes noe sted i Vesten
3) møtene har alltid sang og musikk som en lett kan deltar i, og er annerledes enn det vi er vant til - bhajan.
4) Sai Baba kan vise en meget sjamerende personlighet - slik som mange psykopater or karismatiske personer har
5) Sai Baba har psykiske evner, som er imponerende for alle som ikke har bred kjennskap til disse fenomener fra før.
6) Alt er gratis eller veldig billig I utgangspunketet - dersom man ikke begynner å donere (som de fleste gjør, I troen på at det vil bidra til sin frelse, som Sai Baba sier han kan gi till de virkelige troende)
7) Læren er meget fengende og har røtter i dypsindig indisk filosofi og tenkesett. Sai Baba bruker hele den indiske filosofien og hindu-religionen som kilde - han påstår at HAN SELV er kilden til alt dette i sine tidligere "guddommelige inkarnasjoner".
8) Sai Baba sier noe meget flatterende - DU ER GUD, ALT ER GUD! Bare at han foyer til at VI er egentlig uvitende on hva dette betyr, mens han ER det! Likevel, setter han seg opp som guddommen over alle guddommer… og han anbefaler og tillater at man tilber ham. Mere… han hevder at, uansett hvilken guddom en tilber, kommer all bønnene bare til føttene hans! De fleste I bevegelsen tror dette fullt ut!
Denne lære er dermed tvetydig til de grader! Due er Gud, or dermed er alle vlikemenn, men likevel opptrer Sai Baba som Guddommen og betraker oss som bare mennesker. Han tilbes som Guddommen med STOR ÆRBØDIGHET. Han spiller opp til det ofte på en meget overbevisende mate - men ikke HELE tiden, vel å merke!

Læren om at alle og alt er Gud er ikke noe nytt i Europa - Spinoza forfektet en likedan lære - kaller man det pantheisme eller a-teisme som de Jødiske rabbis gjorde på den tiden. I Sai Babas versjon - dvs versjoner - er det mange tolkninger som er mulige, særlig når enn forsøker å anvende denne læren i det praktiske livet. Den er systematisk tvetydig og vag m.h.t. praktiske løsninger på mange virkelige livsproblemer. De fleste fortaper seg i en pseudo-åndelig tankelabyrinte og gjør svært urealistiske vurderinger I dagliglivet.

Sai Babas uttalelser er nemlig ofte ganske enkle og vage. Han er en mester i å være flertydig. Han motsier ofte seg selv på mange vis. Mange ting han sier er også svært uvitende om vitenskapene, historie andre religioner.