"Kappan Svänger efter Vinden"
av Åsa Samsioe

När jag satt och bläddrade efter något i gamla nummer av Sanathana Sarathi (min prenumeration går ut nu i oktober och kommer inte att förnyas), hittade jag det här uttalandet av Sathya Sai Baba:-

“Serve the society, help the poor and the needy. When you involve yourself in such sacred activities, your body will remain young for any lenght of time. Many foreigners often ask Me, ‘Swami, how come you look so young and energetic even at the age of 75?’ I tell them that the three P´s in Me are responsible for this. They are purity, patience and perseverance. If you develop these three virtues, you too will remain young and energetic always.” (Sanathana Sarathi May 2000, p 143)

Jag känner inte till någon annan person som kan svänga kappan efter vinden på det där sättet och ändå bli tagen på allvar.....Hans stackars devotees bara sväljer och tar emot... Jämför det med vad han säger i sin discourse från 05 October 2003 på http://www.sathyasai.org/discour/content.htm:-

“Many of you are anxious, thinking that Swami is not keeping good health over the last few days. In fact, My health is very good. Real health is not related to the body. As you equate Swami with this physical frame, it appears as though Swami is not well. Yad bhavam tad bhavati (as is the feeling, so is the result). Do not identify Me with this physical body. I am not Dehaswarupa (body), I am Dehi (the indweller). There is no difference between you and Me. I have all powers in Me. But you are deluded, seeing My physical form. Whatever I am doing is only to satisfy the doctors and other devotees. As a matter of fact, there is no trace of ill-health in Me. I am always healthy. Not only today, till 96 years I will be like this. I can do whatever I want. But those who go by the physical form think that Swami is aging. Youth and old age are related to the body and not to Me. I am always the same. I can do anything. However, this body is yours. This has come for your sake. You can change it the way you like. If you think that Swami is strong and healthy, yes so He is. There is no weakness in Me. My angas (limbs) may appear to be weak. But I am not angaswarupa, I am Atmaswarupa. Wherever you may go, worship God as Atmaswarupa. Do not identify Him with an akara (form). Give up body consciousness and develop Atmic awareness. Only when you lead a spiritual life will you be able to visualise the Atmaswarupa. If you identify Me with the body, I cannot walk even two steps. Do not think about the akara. Have faith that I am the Atmaswarupa. Then I will always remain healthy. “

Jaha hur skall vi nu tolka det här då... Vilken eller vilka av “the three P´s” i honom har nu trillat bort? Kan det vara “Purity” eller är det alla tre P:na som har försvunnit och som är orsaken till att han inte ens kan ta två steg längre?
Jag vet många 90-åringar som är betydligt spänstigare fysiskt än vad han är.Har dom mer av “the three P´s” än vad SSB har? Men nu skall vi plötsligt inte bry oss om hans åldriga och svaga fysiska form....Men han kunde skryta om sin kropp så länge han var frisk! Det är väl uppenbart att han inte var medveten om att han tre år senare skulle åka omkring i en golfkärra/rullstol... Varför skulle en omnipotent, allvetande Gud bete sig på det viset?
Och vad händer om hjärnan hans också börjar åldras och gubben blir senil... Hjärnan tillhör väl också kroppen??? Skall hans devotees ha överseende med det också och ha “faith” att han ändå är “the Atmaswarupa” och att de inte skall identifiera honom med hans “physical frame”? Han har verkligen snärjt in sig i sina lögner nu.....

Vad är det egentligen som skiljer SSB från alla andra? Karln gör ju dessutom ett ganska obegåvat intryck numera.. Antingen har han redan blivit senil.... därav hans omdömeslöshet (och minnesförlust).... eller också så är det hans personlighetsstörning som spökar. I sin grandiositet tror han kanske att han kan säga och göra vad som helst utan att hans devotees skall reagera. Och så är ju också fallet för många; men inte riktigt för alla tack och lov!

Visst är det patetiskt när han säger att allt han gör, gör han för sina devotees skull och för doktorerna. Och de har bara sig själva att skylla om de inte uppfattar situationen så som de enligt honom bör uppfatta den.... “If you think that Swami is strong and healthy, yes so He is” säger han..... Ja det är väl upp till hans devotees att inbilla sig vad som helst beroende på fallenhet och förmåga. Föredrar de att tro att Jultomten är Gud så blir han väl det också.... Om bara tron är tillräckligt stark så kan man göra vitt till svart och svart till vitt...

En annan mycket intressant sak...... Kropp och själ hänger ju faktiskt ihop. Det finns en mening knuten till de flesta symptom, även kroppsliga sådana. Jag har läst någonstans att de flesta sjukdomar har en psykosomatisk grund.
Det finns en känd psykoanalytiker, Joyce McDougall, som skrivit flera böcker, b l a “Kroppens teatrar, Psykosomatiska sjukdomar i ett psykoanalytiskt perspektiv”.... Så här skriver en svensk psykoanalytiker om denna bok:

"Vi brukar säga att kroppen talar sitt tydliga språk: berättar om vem en människa är, hur hon känner sig. När vi ser en bra föreställning av modern dans… så tvekar vi inte att i kroppens uttrycksformer se ett budskap. Det blir ett språk. Kroppen talar om än ordlöst."
Så skriver psykoanalytikern och läkaren Iréne Matthis i förordet till Kroppens teatrar. Hon fortsätter: "Det är egentligen samma typ av fenomen varje läkare ställs inför, som på mottagningen möter klienter med så kallade psykosomatiska sjukdomar."

När det gäller SSB kan man undra vad det är för budskap som hans åldriga och sköra kropp uttrycker.....(ja inte associerar jag det till en allsmäktig Gud i alla fall).... Man kan också fundera på om det är en tillfällighet att han blir sjuk just nu, eller om det är de tre senaste årens psykiska påfrestningar med den enormt negativa exponeringen av honom, som satt sina spår och bidragit till att han nu inte ens kan ta två steg..... Men........ Jag tänker inte få dåligt samvete för att jag hjälpt till en smula med den exponeringen....

Har förresten inte SSB själv sagt någonting i stil med att den fysiska hälsan speglar själen... jag tycker mig ha läst det någonstans...... Jo minsann! Man kan också läsa följande intressanta uttalanden:

“Ilness is caused more by malnutrition of the mind, than of the body”
“Fear is the biggest cause of illness”
“Evil thoughts cause ill health. Anxiety, fear and tension also contribute their share. All these result from greed, which in turn result in sorrow and despair.”
“All must equip themselves with strong bodies”
“As is the Conduct, so is the Health.”
“It is not only unbridled passion which damage the health of man. Living on Ill-gotten money also causes ill-health to some extent. Living on earnings got by unjust means causes many unknown diseases to take root in us.” Gems of Wisdom Quotations from Bhagawan Sri Sathya Sai Baba - sidan 176 - 178

Gäller fortfarande “My life is my message” kan vän av ordning undra......


Tilbake til hovedsiden