Beatles, Maharishi och jag

- Ett slags memoar av Conny Larsson

 
Utgivningsdatum: 29 mars 2010
ISBN: 978-91-1-302160-7

For more than thirty years, Conny Larsson was completely engrossed by two Eastern sects. Finally he managed to break out of taht existence and has now taken to the pen to write off the euphoric hell he had walled himself into.This is his attempt to understand the mechanisms and patterns he followed.

"The new music, the Beatles, drugs, sexual liberation, theater, meditation, the Eastern sects. All that engulfed me and my friends in the environment I was in as a teenager. I was at stage school in Malmö in 1965 as a theater for children, to the big surprise of some.
Soon I was, like many others, devoured by the abuses of the Oriental movement led by Maharishi Maharishi Yogi, later famous as the Beatles' yogi. Lost in Maharishi's charisma and meditation, I became his private secretary, traveled around the world with him and was drawn increasingly into the world where denial was at the heart of what I actually experienced.

After far too long a time, I left the TM movement ('Transcendental Meditation) only to end up in another sect. In the absence of a father image, I was not yet mature enough to live without religious role models. I assumed the task of setting up a treatment center for drug addicts and difficult criminal and mentally disturbed persons. All this in the conviction that, as my guru said, I would 'be the right man to lead this home'.

I lived in these sects for a total of 31 years. I managed to leave my last guru only after I have seen through his approach and realized that I was compromised as an acomplice. In my naivety I thought that the local or national cult leaders would find an understanding of what I and others lived through. I turned first to them without getting any response. Instead, I was the victim of personal persecution and death threats.

Now that I look back over the whole period I also see how the insulation of those who dared to leave the movement gained momentum in increasingly unpleasant forms. This has strengthened my belief that a book written by me and by this to be a help for all those people who are still in the movement or under peer pressure, be it Knutby, Jehovah's Witnesses or other of the same nature. "

Conny Larsson
translated from Swedish text, which follows:-

Under mer än trettio år var Conny Larsson fullständigt uppslukad av två österländska sekter. Till sist lyckades han bryta sig ur den tillvaron och har nu fattat pennan för att skriva av sig det euforiska helvete som han under alla dessa år byggt in sig i. Ett försök att förstå de mekanismer och mönster han följt för att hamna i det som blev hans liv.

"Den nya musiken, Beatles, drogerna, den sexuella frigörelsen, teatern, meditationen, de österländska sekterna. Allt detta uppslukade mig och mina vänner i den miljö jag befann mig i som tonåring. Jag antogs vid scenskolan i Malmö 1965 som ett teaterunderbarn till andras stora förvåning.
Snart var jag, och många med mig, uppslukade av missbruket och de österländska rörelserna under ledning av Maharishi Maharishi Yogi, senare uppmärksammad som Beatlesyogin. Förlorad i Maharishis karisma och meditationen blev jag hans privata sekreterare, reste världen runt med honom och drogs alltmer in i den värld där förnekandet stod i centrum för vad jag egentligen upplevde.

Efter alltför lång tid lämnade jag TM-rörelsen (transcendental meditation) bara för att hamna i en annan sekt. Då jag ännu inte var mogen för att leva utan religiösa förebilder, i avsaknad av en fadersbild, påtog jag mig uppgiften att starta ett behandlingshem för narkomaner och svårt kriminella samt mentalt störda. Allt detta i övertygelsen om att, som min nya guru sa, 'vara den rätte att under hans ledarskap leda detta hem'.

I dessa sekter levde jag under sammanlagt 31 år. Jag lyckades lämna min senaste guru först efter det att jag genomskådat hans upplägg och insett att jag varit en medspelare. I min enfald trodde jag nämligen att de lokala eller nationella sektledarna skulle finna förståelse för vad jag och andra genomlevt. Jag vände mig först till dem utan att få någon som helst respons. I stället utsattes jag för personlig förföljelse och mordhot.

När jag nu ser tillbaka på hela perioden ser jag också hur isolerandet av oss som vågade lämna rörelsen tog fart i alltmer oangenäma former. Detta har stärkt mig i min övertygelse att i bokform skriva av mig samt genom detta vara till en hjälp för alla de människor som fortfarande befinner sig inom rörelser eller grupptryck, det må vara Knutby, Jehovas vittnen eller andra av samma karaktär."

Conny Larsson